Tags

In Sawalaton ka jawab diya gaya hai

  • Kya Huzur (Alaihissalam) ko ilm-e-ghaib ka aqida rakhna shirk hai ?
  • Kya Huzur (Alaissalam) Hazir-o-Nazir hai ?
  • Kya Mila-un-Nabi(Sallalllaahu alaihi wa sallam) Manana Najaiz-o-Haram hai ?
  • Juloos-e-Eid Un-Nabi(Alaihissalam) nikalna kaisa hai ?
  • Kya Auliya-e-Kiram ki mazarat par phoolon ki aur kapdon ki chadar chadana haram-o-Najaiz hai ?
  • Kya quran-o-dua ki taweez pehenna haram hai ?
  • Tiza fatiha karna kaisa ?
  • Fateha karana haram-o-bid’at hai?
  • Kisi buzurg ko Ala hazrat kehna kaisa hai ?