Tags

Mufti Akmal sahib ka inqilab paid karne wala bayan, jisme hame ye cheezon ko sikhne ke liye milega

  • Madina ki tareef karte waqt jannat ko akhir manna bura hai
  • Darood e ahkam
  • Ye bulne kaise ke allaah ibadat karraha hai darood parte parte ? (Darood bhejta hai)
  • Zimmedari ka ahsas
  • Milad manana Sunnat-e-Ilahiya hai
  • Quran sharif padne ki fazilat aur uske ahkam
  • Kaun sa ilm sikhna farz