Tags

Ilmi Bayan isme Hame Dil ke mutalikh bahut sari malumat hogi Jaisa ke

  1. Dil (Qalb) ki kaifiyat
  2. Sabse bada mufti Dil hai
  3. Taqwa ka markaz Dil hai
  4. Dil kistarha siya hota hai
  5. Kistarha shaitan dil me dakhil hota hai
  6. Dil 4 taraka hota hai
  7. Kyun Dil aur zuban ek hi hai
  8. Ala Hazrat (Alairahma) Pyare Aqa (Swallallaahu alaihi wa sallam) ke dil ke mutaliq kya kehete hai

Direct Youtube link: Click Here