Tags

Is bayan ke main point


- Bande se mange to banda naraz - Agar allaah se nahi mange to Allaah naraz
- Jahannam ke saza ka nazara
- Taziyat karna sunnat (Hazrat-e-Mayez ibne Malik (radiallaahu ta ala nhu) ka tuwa wakhiay - zine se khud iqrar wala wakhiya)
- 3 logon maut se darte hai
- 3 cheezon ka hisab nahi
----zarurat ke khana, makan me rehena, phehenna
- Jawani ki ahmiyat
- Insaan ko 29 din gamon ki barish - ek din khusi
- Jannati ek dar me hong - jahannami ek umeed
- Hazrat-e-Yahhiya (Alaissalam) maut ko zuba karenge -- thab jannati

Direct youtube video