Tags

Is bayan ke main points

- Taqwa ikhtiyar karne walon ko akhirat me kistarha izzat milegi aur unhe kin kin neymataon se nawaza jayega
- Dusti jo taqwe per khayam hogi wo jannat me bhi sath jayenge
- 4 cheezon jo jannat per jane se koyi nah ruk sakthi
--- walidain se achcha sulukh karta hoon
--- aulad kasrat hoo phir bhi halal rozi
--- sachi tubo karne wala
--- shuhar razi (13)
- 5 nasiyaton
--- gunahoon se bacho sabse zyada ibadat
--- taksim per razai karon sabse zyada gani
--- hamsiyoun achcha sulekh kamil momin
--- dusron ke liye pasand kamil musalman
--- ?
-Jab achche logon ki subat churdenge 3 nuhsat
--- risq barkat utali jayegi
--- zalim badesh
--- beiman mout
- Gulam lambi namaz padte aur azad hojate
- bhetarin aur battarin log ulama hai
- jangle me khans - neki ki dawat (37)
- Taqwa kya hai
- Peer (sirri sakthi (ralairahma) junaided baghdid (alairahma) mureed ko wasiyat - qabar baghdad ke bahar
- Imam Jaffer Sadiq (Radiallaahu ta ala anh) ne apne murideen ke sath jannat keliye wada - thanda pani nahi piya
- 3 cheezon ka hisab nahi
-- zaruat ke waqt khana pina, satre aurat, makan

Direct youtube video link