Tags

,

Is Bayan ke main points

- Ilm ki ahmiyat
- Peer/Shaik kis tarha rehena hai
- Alim ko kistarha izzat dena hai
- Nathkhawan kis tarha rehena chahiye
- Nath sunne wala ko kis tarha rehena chahiye
- Sarkar (Swallallaahu alaihi wa sallam) ke gulam kis tarha rehena chahiye
- Aaj ke nath khawani mushare ko kis tarha tabh kardiya
- Sachcha Ashiqe Rasool (Swallallaahu alaihi wa sallam) koun hai
- Aaj musalman khud deen ko badnam kardiya

Direct youtube link